Hva er lokalmatreisen?

Mesterkokken Truls Torp Karlsen reiser landet rundt og besøker lokalmatprodusenter for at vi skal bli bedre kjent med deres historie og hva de produserer, i tillegg til å lage inspirerende oppskrifter basert på deres lokale råvarer.Reiser på lokalmat besøk 

I tiden fremover reiser MasterChef-vinner Truls Torp Karlsen landet rundt for å besøke lokale matprodusenter.


Målet er å bli bedre kjent med deres historie og hva de produserer og formidle dette videre ved å produsere video og bilder. I tillegg vil han lage inspirerende oppskrifter basert på deres lokale råvarer.


Alle produsenter som skal besøkes eller har vært besøkt finner du i kartet over Lokalmatreisen her.

Men hva gjør han egentlig under et besøk?

Det hele starter med en prat og omvisning slik at Truls kan planlegge nærmere hvilke vinkler som bør filmes. Det er viktig å finne detaljene som trenger litt ekstra fokus for å få frem historien til produsenten og deres råvarer. Dersom produsenten er komfortabel med det, filmer Truls et lite intervju for å kunne vise folket hvem som driver gården og for å kunne formidle historien på best mulig måte.


Truls filmer deretter interaksjon med dyr eller planter, og større perspektiver av selve gården for å underbygge historien som fortelles og for å vise frem området. Dette gjør at folk som ser på videoen vil få et bedre inntrykk av hvor råvarene kommer fra og stifte et slags bekjentskap med produsenten. 


Fakta om produksjon

Truls notere ned fakta knyttet til produksjonen, og gjerne supplere med enten foto eller video. Det er også av interesse å kunne lære mer om de største utfordringene knyttet til produksjon og andre vesentlige opplysninger for å kunne formidle dette videre på en god måte. Et av målene med #lokalmatreisen er nettopp å øke kunnskapsnivået knyttet til matproduksjon i Norge.  


Produksjon av oppskrifter

Til slutt går Truls gjennom råvarene som produsenten selger, og tar gjerne med seg råvarer for å lage inspirerende oppskrifter, som publiseres på nettsiden og linkes opp til produkt i app. Dette gjør vi for å forenkle det å handle lokal mat for folket, for det skal mindre til å prøve en ny råvare dersom du har oppskrift du kan følge.


Hva skjer etter besøk?

I etterkant av besøket produserer Truls en video som publiseres i sosiale medier, samt oppskrifter med råvarene. Produsenten vil alltid bli tagget i poster, dersom de har profil i aktuelt medie, slik at de enkelt kan dele dette med sine følgere. Når materiel publiseres bør produsent ha søkt og koblet til sin Vipps og oppdatert sine produkter i appen slik at folk umiddelbart kan handle produktene. 


Relatert innhold