Nyhet! Vi introduserer REKO-ringer i appen

I over ett år har vi jobbet tett sammen med REKO-ringen Norge og Norsk Bonde- og Småbrukarlag for å utvikle en skreddersydd løsning for REKO-ringene. Målet er å løse dagens utfordringer for REKO-ringene på Facebook. Endringer av algoritmer har ført til en kraftig reduksjon av salget og gir en dårligere brukeropplevelse enn før. LocalFood vil gi en bedre brukeropplevelse for både kunde, matprodusent og administrator. I tillegg er dette en  app utelukkende laget for lokalmatmarkedet. Her får kunde og matprodusent flere typer varslinger og sitt eget bestillingssystem koblet mot matprodusentens egen Vipps-konto.


Visjonen til LocalFood er enkel og grei; – Vi skal gjøre lokalmat mer tilgjengelig for folket! Det er viktig for å bevare lokalt næringsliv og arbeidsplasser, skape mer bærekraftige løsninger og påvirke til et bedre klimaavtrykk. Vi vil fremme økt kvalitet på produktene, god dyrevelferd, mindre import og prosessert mat, noe som på sikt bidrar til bedre folkehelse. 

Et par faktaopplysninger om utviklingsprosessen av REKO-ring funksjonaliteten:


Vi ønsker å rette en stor takk til alle som har vært involvert i å gjøre dette mulig!🙌


Vi har laget en FAQ side som forklarer hvordan funksjonaliteten fungerer for deg som kunde, deg som matprodusent og deg som REKO-ring administrator. Se her!