Hvorfor må jeg som kunde betale 4% avgift for å bruke appen?


Svaret er enkelt: – Ved å bruke appen bidrar du til å finansiere et effektivt
verktøy for de flotte lokalmatprodusentene slik at de kan selge produkter på en smidigere måte. Plattformavgiften går til å dekke drift, vedlikehold, videreutvikling av app og markedsføring av produsentene. Alt for at lokalmatmarkedet skal bli mer oversiktlig og øke omsetningen.LocalFood sørger for bedre oversikt og en enklere måte å kjøpe lokalmat på. Når du benytter appen hjelper du produsentene med mindre manuell administrasjon relatert til salget av produkter. De får flere salgskanaler og kan nå ut til flere kunder og de kan bruke tiden sin på det de er best på; produsere deilig norsk kvalitetsmat!


Mindre manuelt arbeid

La oss ta et eksempel: Når en produsent selger varer i en REKO-ring på Facebook bestiller kunder gjennom å kommentere på poster de har lagt ut. Bestillinger mottas som en kommentar, noe som er uoversiktlig og krever mye manuell oppfølging. De må føre egne lister for salg og hvem kundene er, hva de har bestilt og hva de skal betale. De må også sende beskrivelser for hvordan kunden skal betale og slå inn salget i et kassasystem. Dette skaper mye ekstraarbeid for produsentene. Ved å bruke appen forsvinner det manuelle og unødvendige merarbeidet! Appen er et velfungerende, digitalt bestillingssystem som gir kunde og produsent god oversikt! Slik bør ting være i 2023, det fortjener også dette markedet. 


Produsenten må være synlig også utenfor Facebook

Flere og flere mennesker slutter å bruke Facebook, det skyldes mange grunner. For selger av lokalmat har endringer i algoritmene ført til at REKO-ringer og produsenter har vansker med å nå ut til sine følgere. Samtidig er folk blitt mer bevisst på hvor de bruker tiden sin og Facebook er ikke lengre det spennende mediet det var. Den yngre garde er ikke på Facebook og har heller ingen interesse av å være der. Den yngre generasjonen er kanskje de som i aller størst grad er opptatt av bærekraftige løsninger og redusert klimaavtrykk. Det blir viktig for produsentene å være synlige for alle, ikke bare for de som fortsatt er aktive på Facebook.


Appen er laget i samarbeid med produsenter og kunder

Jo flere som bruker appen, jo flere behov melder seg. Per i dag dekker appen det aller mest nødvendige for kjøp og salg av lokalmat. Vi har såvidt begynt reisen og det vil være behov for å videreutvikle appen i takt med markedet og etterspørsel fra brukere, kunder og produsenter. For å bidra til mer bevissthet rundt lokalmat og legge til rette for en mer bærekraftig utvikling vil det alltid være behov for at løsningen skal bli bedre slik at så mange som mulig ønsker å ta den i bruk.


En mobil-app er som et lite barn

Det er svært kostbart å utvikle en app. Du kan sammenligne en app med et lite barn, den trenger hele tiden å bli passet på, den trenger mat, kjærlighet og omsorg! Teknologi utvikles i høy hastighet og det er viktig at appen holdes oppdatert og vedlikeholdes i takt med teknologien. Slik et barn vokser ut av klær kan man si det samme om en app. Når nye mobiler kommer på markedet må vi sørge for at appen passer inn i nye telefoner og endringer i forbrukeratferden. 


Hvorfor er lokalmat viktig?

Lokalmat er en viktig ressurs for å stimulere næringslivet og skape lokale arbeidsplasser. Bransjen er tuftet på bærekraftige løsninger og bidrar til et positivt klimaavtrykk. LocalFood ønsker å støtte og fremme stolte kvalitetsprodukter, god dyrevelferd, redusert import og prosessert mat. God ernæring = god folkehelse og ved å kjøpe og spise lokalmat vinner samfunnet i flere ledd.

Det er særdeles viktig at norske matprodusenter har et enkelt og effektivt verktøy for å øke sine salg og er i takt med den digitale verden vi lever i. Derfor betaler du 4% plattformavgift når du bruker LocalFood.